Skip to content
Menu

Keskkonnasõbralikkus

Sorteerime jäätmeid juba tootmisprotsessi käigus, ehk kohe kui need tekivad ja paigutame eraldi kogumiskonteineritesse. Käitleme eraldi metalli, tööstus, olme, kartong ja kile jäätmeid. Suuname kõik metallijäägid taaskasutusse. Vanametalli taaskasutamisega säästetakse ca 70% elektrienergiat, 40% veetarbimist ja õhu saastamine väheneb 86% ning vee saastamine 76% võrra. Iga ümbertöödeldud terase tonn säästab 1 133 kg rauamaaki, 630 kg sütt, 55 kg lubjakivi. Hoolime meid ümbritsevast keskkonnast ja lööme kaasa teeme ära koristuspäevadel.